σχεδιασμός υπνοδωματίου έως 10τ.μ.

55€

σχεδιασμός υπνοδωματίου έως 15τ.μ.

65€

σχεδιασμός υπνοδωματίου έως 20τ.μ.

75€

διακόσμηση υπνοδωματίου

110€

μελέτη φωτισμού υπνοδωματίου

90€

ολοκληρωμένη πρόταση υπνοδωματίου έως 10 τ.μ.

240€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση υπνοδωματίου έως 15 τ.μ.

250€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση υπνοδωματίου έως 20 τ.μ.

260€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)