σχεδιασμός τραπεζαρίας έως 10τ.μ.

50€

σχεδιασμός τραπεζαρίας έως 15τ.μ.

60€

σχεδιασμός τραπεζαρίας έως 20τ.μ.

70€

διακόσμηση τραπεζαρίας

110€

μελέτη φωτισμού τραπεζαρίας

90€

ολοκληρωμένη πρόταση τραπεζαρίας έως 10 τ.μ.

235€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση τραπεζαρίας έως 15 τ.μ.

245€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση τραπεζαρίας έως 20 τ.μ.

255€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)