σχεδιασμός σαλονιού έως 10τ.μ.

60€

σχεδιασμός σαλονιού έως 15τ.μ.

70€

σχεδιασμός σαλονιού έως 20τ.μ.

80€

διακόσμηση σαλονιού

110€

μελέτη φωτισμού σαλονιού

90€

ολοκληρωμένη πρόταση σαλονιού έως 10 τ.μ.

245€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση σαλονιού έως 15 τ.μ.

255€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση σαλονιού έως 20 τ.μ.

265€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)