σχεδιασμός παιδικού δωματίου έως 10τ.μ.

70€

σχεδιασμός παιδικού δωματίου έως 15τ.μ.

85€

σχεδιασμός παιδικού δωματίου έως 20τ.μ.

90€

διακόσμηση παιδικού δωματίου

110€

μελέτη φωτισμού παιδικού δωματίου

90€

ολοκληρωμένη πρόταση παιδικού δωματίου έως 10 τ.μ.

255€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση παιδικού δωματίου έως 15 τ.μ.

270€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση παιδικού δωματίου έως 20 τ.μ.

275€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)