σχεδιασμός μπάνιου έως 10τ.μ.

65€

διακόσμηση μπάνιου

110€

μελέτη φωτισμού μπάνιου

90€

ολοκληρωμένη πρόταση μπάνιου έως 10 τ.μ.

250€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)