σχεδιασμός κουζίνας έως 10τ.μ.

60€

σχεδιασμός κουζίνας έως 15τ.μ.

75€

σχεδιασμός κουζίνας έως 20τ.μ.

90€

διακόσμηση κουζίνας

110€

μελέτη φωτισμού κουζίνας

90€

ολοκληρωμένη πρόταση κουζίνας έως 10 τ.μ.

245€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση κουζίνας έως 15 τ.μ.

260€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)

ολοκληρωμένη πρόταση κουζίνας έως 20 τ.μ.

275€

(σχεδιασμός χώρου – διακόσμηση-μελέτη φωτισμού)